1. Garantinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo prekės pardavimo klientui datos;
 2. Pateikiant prekę garantiniam remontui, būtina kartu pateikti prekės garantinį taloną;
 3. Garantijos galiojimo metu remontas atliekamas nemokamai. Negarantinio remonto kainos nustatomos pagal paslaugų kainyną;
 4. Išlaidos, susijusios su prekės transportavimu pardavėjui, privalo būti apmokėtos pirkėjo;
 5. Kompiuteriai parduodami be programinės įrangos, todėl programiniai gedimai nepriskiriami garantiniams gedimams. Pardavėjas netaiko garantijos jokioms programinėms paslaugoms;
 6. Jei garantinio aptarnavimo metu sugedęs komponentas buvo pakeistas kitu, garantijos galiojimo laikas nepratęsiamas ir neskaičiuojamas iš naujo;
 7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už žalą vartotojui dėl konfidencialių ar asmeninių duomenų praradimo naudojantis gaminiu;
 8. Trūkumai ir gedimai, kurie buvo nurodyti prieš perkant prekę, garantijos galiojimo metu nešalinami;
 9. Garantija nesuteikiama naudotoms prietaisų baterijoms;
 10. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu mums, apmoka pirkėjas.
 11. Parašu pirkėjas patvirtina, kad sutinka su garantijos ir prekių grąžinimo sąlygomis. Laikoma, kad pirkėjas įsigijęs prekę internetu ir neturintis galimybės pasirašyti, sutinka su visomis sąlygomis.

Garantija netaikoma, jei:

 1. Buvo pažeisti arba pašalinti garantiniai lipdukai;
 2. Nepateikiami prekės įsigijimo dokumentai;
 3. Prekės defektai ar gedimas atsirado dėl kliento kaltės arba nukrypimų nuo valstybinių techninių standartų ir normatyvų energijos tiekimo, telekomunikacijos bei kabeliniuose tinkluose;
 4. Gedimą sukėlė nenugalimos jėgos (stichinės nelaimės, gaisras, žaibas ir pan.);
 5. Įrenginys mechaniškai ar kitaip pažeistas vartotojo;
 6. Gedimas atsirado dėl į vidų patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių.

Prekių grąžinimas:

 1. Prekių grąžinimas ar keitimas vykdomas vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” patvirtintomis 2001 m. birželio mėn. 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Prekė priimama atgal tik tuo atveju, jeigu atsiradęs gedimas negali būti pašalintas.

Meniu